Ay: Haziran 2020

Ankara pilates salonlarında hangi tedbirler alındı?

Ankara pilates salonlarında hangi tedbirler alındı?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgenin ardından faaliyete geçen pilates stüdyoları ne gibi tedbirleri alacak. Covid-19 virğüsünün yayılmasını önlemek için 16 Mart’ta kapatılan ve 2 Haziran 2020 tarihli genelgeyle birlikte açılan spor salonlarının da nasıl hizmet vereceği netleşti. Bu genelgeye göre açılan spor salonlarında ve pilates salonlarında çok sıkı tedbirler alındı. Salonlar ancak bu önlemleri aldığında faaliyete geçebilecek.

İşte İçişleri Bakanlığı’nın genelde spor salonları ve özelde de pilates salonlarının alması gerektiğini açıkladığı önlemler:

SPOR MERKEZLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

A) GENEL ESASLAR

 1. Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için bu Genelge dışında diğer Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş/edilecek tedbirlere de işletmelerin uymaları için gerekli tedbirler ve kararlar alınacak, Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşlarının almış olduğu kararlar kapsamında uygulamada sorun olması durumunda gerekli koordinasyon sağlandıktan sonra uygulamanın yürütülmesi sağlanacaktır.
 2. Tüm işletmeler için temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri ile müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımını ve alınacak önlemleri kapsayan “İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanacaktır. Bu planın hazırlanması için Sağlık Bakanlığının yayınladığı COVID-19 Rehberinin ilgili bölümünden yararlanılacak ve bu Planda aşağıdaki hususlara yer verilmesi sağlanacaktır.
 3. İşletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve telefon numaraları,
 4. İşletme, müşteri ve çalışanlara ilişkin tedbirler, denetim ve sosyal mesafe önlemleri,
 5. İşletme personeline yönelik takip ve denetimin ne şekilde olacağı,
 6. Müşterilerin ve personelin işletmenin tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken sağlık ve hijyen kuralları,
 7. Genel kullanım alanlarının (tuvalet, lavabo vb.) temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (en fazla 2 saati aşmamak kaydıyla), temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve malzemeler ile bunların kullanımlarına ilişkin standartlar,
 8. İşletmeye kabulü yapılacak gıda, temizlik vb. maddeler gibi işletme dışından gelen her türlü malzemenin kabul usul ve esasları, bu malzemeleri getiren kişilerle temas edecek işletme personelinin ad, soyad ve telefon bilgileri ile bu kişilerle temasının en aza indirilmesine yönelik tedbirler (ilgili personel temas ettiği kişilerin ad, soyad ve telefon bilgilerini kayıt altına alacak ve bu bilgiler 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.),
 9. Müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek işletmeye en yakın sağlık kuruluşu, adresi, telefon numarası, kuruluşta irtibata geçilecek görevliler ve bunların telefon numaraları, yer alacaktır.
 10. Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave tedbirler dikkate alınarak güncellenecektir.
 11. Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü olacaktır. Genel kullanım alanlarına ve antrenman düzenine ilişkin bu Genelgede belirtilen mesafeler göz önüne alınarak gerekli plan hazırlanır, tesisin müşteri kapasitesi mesafe planına göre belirlenir, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilir ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılır. Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenir.
 12. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanacaktır.
 13. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları söz konusu formları kullanarak günlük olarak işletmede alınan tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda işletme sahibini/yönetimini bilgilendirecektir.
 14. İşletme İçi Salgın önleme Tedbir Planı kapsamında uyulması gereken kuralları gösteren afişler işletmede personel ve müşterilerin kolaylıkla görebileceği alanlara asılacaktır.
 15. İlgili federasyonlarının izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin birbirleriyle yakın temas gerektiren antrenmanlar yapılmayacaktır. (futbol, basketbol, voleybol, taekwondo, güreş, karate vb.)
 16. Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında içeride 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde girişlere müsaade edilecektir. Bu alanlarda yapılacak her türlü aktivite için kişiler arası mesafe en az 2 metre olarak belirlenecektir.
 17. Güreş, karate, boks, taekwondo vb. spor faaliyetlerinin temassız antrenmanları ile diğer spor amaçlı etkinlikler (yoga, plates, zumba vb.) metrekareye düşen insan sayısını ve 2 metre mesafe şartını ihlal etmemek şartı ile yapılabilecektir.
 18.  Spor faaliyetleri dışında spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında maske takılması zorunlu olacaktır. (Bez maske takılması yeterlidir. N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır.)
 19. Kafe tarzı yeme içme yerleri Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet verebilir.
 20. Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlerin girişine Covid-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve içeride uyulması gereken kurallar) asılacak, uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacaktır.
 21. Varsa girişlerde uygulanan parmak/avuç izine dayalı geçiş sistemleri geçici olarak kullanılmayacaktır.
 22. Koşu bandı/bisiklet vb. ekipman, aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilecektir.
 23. Müşteriler randevu ile kabul edilecek, içeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulacaktır. Bu uygulama, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şeritle olabileceği gibi kasa, plastik duba gibi blokaj bir materyalle de sağlanabilecektir.
 24. Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilecektir. (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir.)
 25. Giriş ve çıkışlara pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulacak ve düzenli olarak boşaltılacaktır.
 26. Üyelik sözleşmelerine Covid-19 politikaları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklama eklenecektir.
 27.  Bu alanlarda herkes tarafından ortak kullanılacak şekilde (su sebili, meyve ikramı vb.) self servis yiyecek ve içecek ikramları yapılmayacaktır. Bu tür ikramlara ancak bir çalışan tarafından gerekli hijyen şartları sağlandıktan sonra yapılabilecektir.
 28. Müşterilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulacaktır.
 29. Spor merkezleri/tesisleri vb. yerleremisafir alınmayacaktır.
 30. Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında müşterilerin beklemesine izin verilmeyeceklerdir.
 31. Su ve sabuna erişim kolay olacak ilgili alanlarda tek kullanımlık kâğıt havlu bulunması sağlanacaktır.
 32. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmayacaktır.
 33.  Her müşteriye sunulacak her türlü malzeme tek kullanımlık malzeme olmasına dikkat edilecek, bu mümkün olmadığı takdirde her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60oC’de yıkanacaktır.
 34. Mümkünse koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılacaktır.
 35. Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas edilen noktaları her misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilecektir. Kullanımdan sonra cihazların silinmesi ile ilgili uyarı afişleri spor salonu içinde farklı noktalara asılacaktır. Bu konuda sesli anonslar yapılacaktır.
 36.  Müşterilerin tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilecek, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler %70’lik alkol ile temizlenecektir.

B) MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER

1. Girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38oC’den yüksek olanlar ile ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, Covid-19 vakası veya temaslı olanlar içeri alınmayacak, tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilecektir.

2. Müşteriler randevu ile gidecek ve randevu saatine uyacaktır.

3. İçeride uyulması gereken kuralları açıklayan bilgilendirme afişleri görünür yerlere asılacaktır.

4. Müşteriler yanlarında kişisel havlu ve mat vb. malzemeleri götürecek, havlular işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli tarafından verilecek, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu sağlanacaktır.

5. Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki mesafe korunacaktır.

6. Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan hareketler yapılmayacaktır.

7. İçeri girdikten sonra eller yıkanacak ya da el antiseptiği kullanılacaktır.

8.Mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmayacak, dokunulduğunda el antiseptiği kullanılacaktır.

9. Ağırlık istasyonlarının birden fazla kişinin set aralarını paylaşarak aynı anda kullanımına izin verilmemelidir. Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten sonra diğer müşteri kullanmalı, her müşteri sonrası cihazın el ve vücutla temas eden noktaları silinerek dezenfekte edilmelidir.

10. Spor sırasında eller yüze değdirilmemelidir.

11. Yiyecek ve içecek talebinde bulunulmamalıdır.

C) PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER

1. Çalışan personelin Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanacaktır.

2. Çalışanların giriş kapısında ateş ölçümü yapılacak, ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu siperlik kullanacak, ateşi 38o C’dan yüksek olanlar içeri alınmayacaktır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, Covid-19 vakası veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske takılarak Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.

3. Çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanacaktır.

4. Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacaktır.

5. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak, el hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılacaktır.

6. Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecektir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanacaktır.

Ç) TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE HAVALANDIRMA

1. Her gün düzenli olarak temizlik yapılacaktır.

2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecek, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacaktır.

3. Temizlikte özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, spor aletlerinin el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi) temizliğine dikkat edilecek, bu amaçla su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılabilecektir. Tuvalet dezenfeksiyonu için ise 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacaktır.

4. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek gerekli dezenfeksiyon sağlanacaktır.

5. Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. düzenli olarak temizlenecek, %70’lik alkol ile dezenfekte edilecektir. Bu aletlerin sık dokunulan yüzeyleri her müşteriden sonra temizlenecektir.

6. Temizlik için Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları kullanılabilecektir.

7. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenecektir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerin en az 60o C’de yıkanacaktır.

8. Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılacaktır.

9. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulacak, hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacaktır.

10. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak, su ve sabunlar mümkünse fotoselli olacaktır.

11. Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her müşteri kullanımından sonra tekrar yapılacaktır.

12. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacak, temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp spor salonundaki çöp kutusuna atacak, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.

13. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacaktır.

14. Spor salonları sık sık havalandırılacaktır.

Pilates salonlarında Covid-19’lu dönem başladı

Pilates salonlarında Covid-19’lu dönem başladı

16 Mart’tan beri Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı olan spor salonları ve dolayısıyla pilates salonları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ve ardından İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelde ile resmen tekrar faaliyetlerine başladı. Spor salonlarıyla birlikte yüzme havuzları, kafeterya, restoran, kahvehane, park ve piknik yerleri de açıldı. Pandemi sürecinde normalleşme açısından önem taşıyan bu karar birçok işletmeyle birlikte pilates salonlarının da kaldığı yerden faaliyetlerine devam etmesini sağladı.

İçişleri Bakanlığı’nın yeni normalleşme adımları açısından önem taşıyan genelgesinin üst yazısı şu şekilde:

Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştır.

İçişleri Bakanlığı

Bakanlığımızın ilgi (c) Genelgesi ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00’a kadar hizmet vermeye başlaması, Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00’a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24:00’a kadar hizmet vermeye başlaması, Halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanması, Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanması, Ayrıca pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili Bakanlıklar ve kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak anılan faaliyetler için usul ve esasların belirlenerek gerekli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınması, hususlarına ilişkin talimat gönderilmiştir. Bu kapsamda, ilgi (c) Genelgemiz dahilindeki uygulamalara esas olmak üzere aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekmiştir.     

İçişleri Bakanlığı

 

 •  1­ Lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri ve çay bahçeleri faaliyetlerini saat 22:00’a kadar sürdürebileceklerdir. Söz konusu işletmeler saat 22:00’dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle müşteri almamak kaydıyla çalışabileceklerdir.         
 • 2­ Şehirlerarası yol güzergâhları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan  lokanta, restoran vb. yerlerin kapanış saatleri İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından belirlenecektir.        
 • 3­  İlgi (c) Genelge kapsamında faaliyete başlayacak iş yerlerinde temasa neden olabilecek iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışına geçici bir süreliğine izin verilmeyecektir.          
 • 4­ Bu işletmelerde kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek  dans/oyun vb. amaçlarla müzik (canlı müzik dahil) kesinlikle yapılmayacaktır. Sadece müşterilerin dinlemesine yönelik müzik yapılmasına müsaade edilecektir.          
 • 5­ İlgi (a) ve (b) Genelgelerimiz kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan internet kafeler, playstation vb. oyun salonları ile gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri yerlerin faaliyetlerine ilişkin kısıtlama geçici bir süreliğine devam edecektir.         
 • 6­ İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamalar geçici bir süreliğine devam edecektir.         
 • 7­  Bakanlığımızca salgınla mücadelenin koordine edilmesi, alınacak tedbirlerle halk sağlığının en etkin şekilde korunması amacıyla Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde tutularak faaliyete başlaması öngörülen işletmeler için belirlenen kurallar/rehberler yazı ekinde gönderilmiştir.         
 • 8­ Koronavirüs salgını ile mücadelenin dinamik bir süreç olduğu göz önüne alınarak; Valilik/Kaymakamlıklarca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve kuruşlarının sürece ilişkin yapacağı/yaptığı tüm düzenlemelerin her bir faaliyet konusu için öncelikli olarak değerlendirilmesi, uygulamanın sürekli gözden geçirilmesi ve gerekli hallerde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde kararların alınması gerekmektedir.        
 • 9­ Valilik/Kaymakamlıklarca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde alınacak kararlara ilişkin şikâyet ve gerekli hallerde denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisleri, lokanta ve restoranların koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında denetimi Kültür ve Turizm Bakanlığınca yerine getirilecektir.     
 • 10­ Valilik/Kaymakamlıklarca Turizm İşletme Belgeli olan konaklama tesisleri, lokanta ve restoranlar dışındaki işletmelerin faaliyetleri halk sağlığı uzmanı, yerel yönetim temsilcileri, iş sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunduğu asgari beş kişilik bir komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenecektir.

Valilik/Kaymakamlıklarca uygulamanın Bakanlığımızın 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı Genelgesi ve yukarıda belirtilen çerçevede yürütülmesi hususunda, Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Genelge yayınlandı, pilates salonları açıldı

Genelge yayınlandı, pilates salonları açıldı

Uzun zamandır ne zaman açılacağı beklenen pilates salonları diğer spor salonları gibi sonunda açıldı. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle birlikte yaklaşık 2 buçuk aydırkapalı olan Ankara pilates stüdyoları resmen açılmış oldu. Böylece aylardır derslerden ve pilates egzersizlerinden uzak kalanlar pilatese kavuşmuş oldu.

Ankara’daki pilates salonları birbiri ardına açıldığını açıklarken, gerekli tüm tüm tedbirleri alan salonlar üyelerine duyurularını yapmaya başladı. Pilates salonları Ankara’nın farklı semtlerinde faaliyetlerine kaldığı yerden devam ederken, Batıkent, Eryaman, Çakırlar, Yenimahalle, Çankaya, Ümitköy, Demetevler, Çayyolu, Tunalı Hilmi, Keçiören, Mamak, Etlik, Sincan ve Elvankent gibi bölgelerdeki salonlar Ankaralı pilates severleri ağırlıyor.

Batıkent pilates salonları artık açık

Salonlar üyeleri için gerekli tedbirleri alırken, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre tedbirler alınıyor. Koronavirüsün (Covid-19) etkilerini en aza indirmek ve hastalığın bulaşmasını engellemek için çok sayıda tedbirler alınırken, doğru yapılan spor ve egzersizler vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalığa karşı savaşta büyük önem taşıyor. Bu nedenle tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’daki pilates salonlarının açılması da önem arz ediyor. Gerekli tedbirler alınarak yapılan pilates derslerinin önemli derecede olumlu etkisi olması bekleniyor.