Ankara 2. Kademe Pilates Antrenörlük Kursu açıldı

Ankara 2. Kademe Pilates Antrenörlük Kursu açıldı

Pilates eğitmeni olmak isteyenler için 2. Kademe Pilates Antrenörlük Kursu Ankara’da açıldı. 19 – 30 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak kurs Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun Ankara Çankaya Balgat Mah. 1416 Sok. No:19 adresinde yapılacak. Kursu katılmak isteyenlerin 2.250 TL ödemesi gerekiyor. Kursla ilgili tüm detaylara  www.tcf.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Burada pilates eğitmeni olmak, pilates belgesi nereden alınır, pilates belgesi fiyatları, pilates sertifika ücreti, pilates sertifikası alanlar, pilates eğitmenliği nasıl yapılır gibi tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.

Kursa katılmak isteyenler için şu ön kayıtlar geçerli olacak. Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı ‘Spor Bilgi Sistemi’ uygulaması kullanılarak yapılacak. Kursiyerlerin kurs ücretlerini en geç 11.11.2019 mesai bitimine kadar yatırmaları gerekiyor. Başvuru yapmak ve başvuruya ait ödemeyi yapmış olmak, ‘’Kursa Kabul’’anlamına gelmiyor. Kursa katılmaya hak kazananlar, son başvuru tarihinden 1 gün sonra www.tcf.gov.tr adresinde ‘İlgili Kurs İlanı İçeriğinde’ ya da e-devlet sisteminde ‘Başvurularım”’ bölümünden duyurulacak. Ön kayıt yaptırmayan veya son başvuru tarihine kadar ödeme yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Telafiye girecek kursiyerlerin ise telafi dilekçeleri ve ders başına ödeyecekleri 250 TL’lik ücret dekontunu [email protected]. Adresine başvuru süresi içerisinde mail atmaları gerekiyor.

2. Kademe Pilates Kursu’na katılmak için kursiyerin 2 adet katılmış olduğu gelişim seminerlerine ait fotokopileri,  1. Kademe Pilates belgesinin fotokopisi, ayrıca teorik derslerden muaf ise muafiyetini içeren belgenin fotokopisini getirmesi gerekiyor.

2. kademe Pilates Kursu’na katılanların 18 yaşını doldurmaları, milli sporcular hariç en az lise veya dengi okul mezunu olması şartı aranırken, ayrıca görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmaması, taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırılıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra, 07.01.1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Spor Genel Müdürlüğü amatör spor dalları ceza yönetmeliğine ve federasyon disiplin talimatına göre son 3 yıl içerisinde bir defada 6 aydan fazla veya toplam 1 yıldan fazla ceza alınmamış olması şartı koşuluyor.

Şu belgelerin hazırlanması gerekiyor

Kursa katılmak isteyenlerin şu belgeleri hazaırlaması gerekiyor: 2 adet vesikalık fotoğraf, doktor onaylı, resmi ve özel hastane ya da aile hekiminden alınmış sağlık raporu. Raporda ‘Antrenörlük kursuna katılmasında herhangi bir sakınca yoktur’ Ibaresinin bulunması gerekiyor. Ayrıca, nüfus cüzdanı fotokopisi, e-devletten de alınabilen son altı ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi, en az lise mezunu olduğunu gösterir öğrenim belgesi, teorik derslerden muafiyet belgesi, e-devletten alınabilen ‘Sporda Cezası Yoktur’ yazısı 1. Kademe Pilates belgesinin fotokopisi, 2 adet gelişim seminerlerine ait fotokopi.